Venüs'ün incelenmesi, gezegenlerin tektonik durumlarını ve yaşam koşullarını değiştirebileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Venüs'ün incelenmesi, gezegenlerin tektonik durumlarını ve yaşam koşullarını değiştirebileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri


Yeni araştırmalar, Venüs’ün atmosferindeki yüksek nitrojen ve argon seviyelerinin, milyarlarca yıl önceki tektonik aktivite sırasında ortaya çıkan gaz emisyonlarına işaret ettiğini doğruluyor

Araştırmacılar, gezegenin şu an bulunduğu duruma ulaşması için gerçekleşmesi gereken olayları simüle etti DAVINCI’nin 2029’da, EnVision’ın ise 2035 ile 2039 arasında piyasaya sürülmesi planlanıyor

Bilim insanları uzun süredir Venüs’ün karbondioksit açısından zengin atmosferinin neden Dünya’nınkinden 90 kat daha yoğun olduğunu ve gezegenin sıcaklığı 462 santigrat derecede korunmasına rağmen neredeyse hiç su buharı içermediğini anlamaya çalışıyor Bu öneri, Venüs’ün koşullarını değiştiren bir olaydan önce uzun bir süre boyunca yaşanabilir olduğu anlamına gelebilir

Ayrıca bu çalışma, gezegenin tarihini yorumlamanın çeşitli yollarının mümkün olduğuna işaret ediyor

Bu çalışmanın gezegen evrimine ilişkin mevcut anlayışımızı değiştirme potansiyeli olduğundan, modelin sonuçlarının daha fazla test edilmesi gerekmektedirgenel-22

Buna karşılık, Avrupa Uzay Ajansı’nın EnVision sondası, yüksek çözünürlüklü radar kullanarak gezegenin yoğun atmosferini yörüngeden araştıracak Kaynak: NASA JPL

Brown Üniversitesi’nden bilim adamları, Venüs’ün mevcut atmosferini, çeşitli uzun vadeli termo-kimyasal-tektonik evrim modellerinin yarattığı atmosferlerle karşılaştırmak için temel verileri kullandılar ” takım kağıtlarında not alıyor Ancak atmosferin, genellikle yüzeylerinde korunmayan gezegenlerin antik tarihini anlamak için en iyi araç olabileceğini gösterdik” dedi Evans Ancak bu koşulların her zaman böyle olmama ihtimali de var Makaledeki önerilere göre, Dünya’dakine benzer erken tektonik hareket, hem hareketli plakaların sayısı hem de yer değiştirmelerinin ölçeği ile sınırlıydı Çalışmamızda gezegenlerin farklı tektonik durumları arasında geçiş yapabildiğini gösterdik

Bilim insanları, Venüs’ün oluşumundan hemen sonra, yaklaşık 4,5 ila 3,5 milyar yıl önce, muhtemelen aktif plaka tektoniğine sahip olduğuna inanıyor Ve ya gezegenin tüm tarihi boyunca vardı ya da hiç yoktu

“Venüs’ün mevcut atmosferi, levha tektoniğine benzer bir aktivite nedeniyle, yaşamının erken dönemlerinde gazların atılmasını gerektiriyor Venüs’ün jeolojik geçmişini modelleyen önceki çalışmalar, gezegenin erken tarihinin yaklaşık ilk iki milyar yılı boyunca küçük bir sıvı su okyanusunun ve yaşanabilir bir yüzeyin varlığı olasılığını işaret etmişti

Gelecekte Venüs’e yapılacak görevler, bu çalışmadan elde edilen verilerin iyileştirilmesine yardımcı olacaktır Sonuçlarımız, Venüs atmosferinin, en az bir milyar yıl süren bir iklim-tektoniği geçişinin sonucu olduğunu ve daha sonra gaz emisyon oranlarının azaldığı neredeyse sabit bir “durgun manto” rejimine geçiş yaptığını gösteriyor Başka bir deyişle, gezegenin mevcut atmosferi ile tektonik değişiklikleri dikkate alan önceki olası senaryolar arasında bir örtüşme kurmaya çalıştılar

“Şimdiye kadar levha tektoniğinin ‘ikili durumda’ olduğunu düşünüyorduk: ya var ya da yok “Durgun manto” (Durgun kapak) kavramı, gezegenin yüzeyinin sınırlı hareket kabiliyetine sahip ve atmosfere gaz salınımı olan tek bir plakadan oluşması anlamına gelir

“Şu anda hâlâ gezegenlerin tarihini anlamak için yüzeylerini incelediğimiz paradigmaya bağlı kalıyoruz Ancak muhtemelen Venüs’te plakaların tektonik hareketinin durmasına yol açan bir olay meydana geldi


Venüs’ün radar görüntüsü Brown Üniversitesi’nde dünya, çevre ve gezegen bilimleri alanında yardımcı doçent olan araştırmanın ortak yazarı Alexander Evans, “Buna ek olarak, sonuçlar aynı zamanda sadece yaşanabilir durumlar arasında değil, yaşanabilir durumlar arasında geçiş yapan gezegenlerin de olabileceğini gösteriyor” dedi NASA’nın DAVINCI (Derin Atmosfer Venüs Soy Gazlarının Araştırılması, Kimya ve Görüntüleme) misyonu, Venüs’ün atmosferindeki gazların ölçümlerini sağlayacak